98
                                                                               
تلفن تماس : 25-38344021-38269160
ايميل : info@akhtaredanesh.com
آدرس : یزد - صفائیه - بلوار شهیدان اشرف - خیابان شاهد - کوچه توسکاتمامي حقوق وب سايت نزد مجتمع آموزشي اختردانش يزد محفوظ ميباشد